تماس

تماس

بياید و با ما همراه باشيد

در صورت تمايل به رزرو اتاق يا داشتن شعبه اي از هاوس هتل يا مجتمع هاي مسكوني هاوس هتل در كشور خودتان، با ما تماس بگيريد و ما به شما كمک خواهيم كرد

دفتر اصلی تماس با هتل ها یا رزیدنس ها

دفتر اصلی

دفتر مركزي

26-24 شهر ساحلي ،2 دابلين ،ايرلند

Phone: +353 1 208 0691
Fax: +353 1 260 1177

Email: info@househotels.com

روابط عمومی

Email: marketing@househotels.com

جشن ها و مراسم ها

Email: sales@househotels.com

توسعه

Email: info@kerten.com

تماس با هتل ها یا رزیدنس ها

The House Hotel Karaköy

Bankalar Caddesi No. 5 / 34420 Beyoğlu / Istanbul

Phone: +90 212 244 64 34
Fax: +90 212 244 64 14

امور مهمان ها

Email: vaultkarakoy.reception@househotels.com

روابط عمومی

Email: marketing@househotels.com

گروه ها و مراسم ها

Email: sales@househotels.com

Cumhuriyet Mah. Düzoğlu Sok.
No:2 / A Bomonti / Şişli

Phone: +90 212 916 11 11
Fax: +90 212 916 21 11

امور مهمان ها

Email: bomonti.reception@househotels.com

روابط عمومی

Email: marketing@househotels.com

گروه ها و مراسم ها

Email: sales@househotels.com

اطلاعات تماس

Eski Mahallesi Hacı Telgraf Caddesi No:3/1 Ortahisar Kasabası, Ürgüp, Nevşehir

Phone: +90 384 343 24 25
Fax: +90 384 343 24 26

امور مهمان ها

Email: cappadocia.reception@househotels.com

روابط عمومی

Email: marketing@househotels.com

گروه ها و مراسم ها

Email: sales@househotels.com